Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน ...

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...

ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” 5 ธันวาคม “วันดินโลก”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” 5 ธันวาคม “วันดินโลก” ...

Mol-Thailand

คุณธรรมหลัก 4 ประการ ...

Mol-Thailand

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเบิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ...

TOP