Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

“วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ ...

Mol-Thailand

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ ...

Mol-Thailand

จัดการประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ...

Mol-Thailand

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานการศูนย์ราชการสะดวก ...

TOP