Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 (ครบรอบ 30 ปี) ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 ...

Mol-Thailand

5 เสือแรงงาน ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร” ครั้งที่ 13 ...

Mol-Thailand

กิจกรรมการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ ...

TOP