Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาววัยญา  ยิ้มยวน

นางสาววัยญา ยิ้มยวน

แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

แผนที่ตั้ง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

การว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560

อัตราการว่างงาน ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Mobile Application

TOP