Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

อัตราการว่างงาน ปี 2559

ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560

ภาวะการทำงานของประชากร ปี 2559

ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560
TOP