Skip to main content

Provincial Labour Office Kamphaengphet

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวยุพิน มูลจันทะ

นางสาวยุพิน มูลจันทะ

แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Release

ประกาศ

Announcement

ข่าวกิจกรรม

Activity

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement News

สถานการณ์แรงงานไทย

Province Labour Situation

สถิติแรงงานจังหวัด

Labour Statistic

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Interesting Links

TOP