Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพือ่สร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place Justice) ...

Mol-Thailand

พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ...

Mol-Thailand

5 เสือเเรงงาน ร่วมพิธีพลีกรรมตักแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ...

Mol-Thailand

การประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2567 ...

TOP