Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ...

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ...

ด้วยรักจากกระทรวงแรงงาน… ...

ครม.มีมติขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ...

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ...

แก้ “คอร์รัปชัน” ยากเป็นง่าย ถ้าประชาชนร่วมมือ ...

TOP