Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัญหาการทำงานในสถานบันเทิง ประเทศสิงค์โปร์

ปัญหาการทำงานในสถานบันเทิง ประเทศสิงค์โปร์ ...

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน 2567

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน 2567 ...

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567 ...

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนหางานไปทำงานที่ มาเก๊า!

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนหางานไปทำงานที่ มาเก๊า! ...

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2567 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ...

TOP