Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์กำจัด ยุงลายด้วยมาตรการ ” 3 เก็บ 3 โรค “

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์กำจัด ยุงลายด้วยมาตรการ ” 3 เก็บ 3 ...

ประชาสัมพันธ์ “มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือ แรงงานนอกระบบ”

ประชาสัมพันธ์ “มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือ แรงงานนอกระบบ” ...

รณรงค์ “หยุดรถให้คนข้มทางม้าลาย”

รณรงค์ “หยุดรถให้คนข้มทางม้าลาย” ...

TOP