Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ...

Mol-Thailand

ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดกำแพงเพชร ...

Mol-Thailand

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชม งานแสดง แสง สี เสียงเมืองชากังราว ...

ประกาศเตือนแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศมาเลเซีย ...

เตือนคนไทยที่ต้องการมาทำงานในสถานบันเทิงในประเทศสิงค์โปร์ ...

TOP