Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารของกรมการจัดหางานด้านการให้บริการต่างๆ ...

Mol-Thailand

การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

แรงงานไทย ห่างไกลไวรัสโคโรน่า ...

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562 ...

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ...

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2562 ...

TOP