Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2561

ขนาด : 421.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:36:26+07

pll_file_nameแผนปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขนาด : 45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:35:12+07

pll_file_nameแบบสำรวจแรงงานนอกระบบ

ขนาด : 90.74 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:34:20+07

pll_file_name—>แบบสรุปการรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (แบบตาราง EXCEL)

ขนาด : 13.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:33:28+07

pll_file_name—>ใบเปลี่ยนแปลงมาตรา40

ขนาด : 511.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:32:48+07

pll_file_name—>ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ขนาด : 207.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:32:06+07
TOP