Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_name—>ใบเปลี่ยนแปลงมาตรา40

ขนาด : 511.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:32:48+07

pll_file_name—>ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ขนาด : 207.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:32:06+07

pll_file_name—>แบบขึ้นทะเบียนหางาน

ขนาด : 961.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:30:58+07

pll_file_name—>แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงาน(สภ.5)

ขนาด : 33.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:30:09+07

pll_file_name—>แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล)(สภ.2)

ขนาด : 30.81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:27:50+07

pll_file_nameแบบคำร้องขอรับเงินภาษีคืนประเทศไต้หวัน

ขนาด : 1835.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:26:20+07

pll_file_nameแบบคำร้องขอรับเงินภาษีคืนประเทศเกาหลี

ขนาด : 2166.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:25:39+07

pll_file_name—> การดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

ขนาด : 48.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:24:48+07

pll_file_name—> แบบฟอร์มทะเบียนแรงงานนอกระบบ

ขนาด : 17.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:24:13+07
TOP