Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ด้วยรักจากกระทรวงแรงงาน… ...

Mol-Thailand

ครม.มีมติขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ...

Mol-Thailand

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ...

Mol-Thailand

แก้ “คอร์รัปชัน” ยากเป็นง่าย ถ้าประชาชนร่วมมือ ...

TOP