Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ย. 2566

30 พฤศจิกายน 2566

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต.ค.2566

31 ตุลาคม 2566

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ก.ย.2566

29 กันยายน 2566

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

5 กันยายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

22 กรกฎาคม 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9 มิถุนายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

9 มิถุนายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

4 เมษายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

4 มีนาคม 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

2 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

29 ธันวาคม 2564
TOP