Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

29 ธันวาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

16 ธันวาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

25 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564
TOP