Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9 มิถุนายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

9 มิถุนายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

4 เมษายน 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

4 มีนาคม 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

2 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

29 ธันวาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

16 ธันวาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

25 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 pdf

10 พฤศจิกายน 2564
TOP