Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและปฏิบัติงานทั่วไปภายในสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

11 พฤษภาคม 2564

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

11 พฤษภาคม 2564

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

11 พฤษภาคม 2564

“ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น” ถูกล็อก ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

11 พฤษภาคม 2564

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

29 ตุลาคม 2563

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

28 ตุลาคม 2563

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและปฏิบัติงานทั่วไปภายในสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

28 ตุลาคม 2563

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

28 ตุลาคม 2563

ประกาศเชิญชวน เรื่อง “ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ หลังคาไฟเบอร์กาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

12 มีนาคม 2563

ประกาศ เรื่อง “เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2563”

12 มีนาคม 2563
TOP