Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส 2/2552 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส 1/2552 ...

การสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นฯ ...

Infographic แรงงานนอกระบบจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ...

TOP