Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

🍌🎡✨จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

pll_content_description

TOP