Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9

pll_content_description

TOP