Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

แรงงานจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

pll_content_description

TOP