Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สรจ.กำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co – Payment)

pll_content_description

TOP