Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สรจ.กำแพงเพชร ร่วมออกตรวจแรงงานต่างด้าวให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 Covid-19

pll_content_description

TOP