Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สรจ.กำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2564

pll_content_description

TOP