Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สรจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2560

pll_content_description

 

TOP