Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกำแพงเพชร

pll_content_description

TOP