Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “จังหวัดกำแพงเพชรสานงาน สร้างเงิน เสริมสุข แรงงานไทยสู้ไปด้วยกัน” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน (ครบรอบ ๒๗) ประจำปี ๒๕๖๓

pll_content_description

TOP