Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครเเรงงานระดับตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่17 ตุลาคม 2566

pll_content_description

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครเเรงงานระดับตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่17 ตุลาคม 2566

TOP