Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2566

pll_content_description

TOP