Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP