Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

การตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

pll_content_description

TOP