Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

  • แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564
  • แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

  • ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564
  • ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565
394
TOP