Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์

097-2149630

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ 0-5570-5028-9

โทรสาร 0-5570-5028

สื่อสาร มท. 16150

IP Phone : 69620

http://kamphaengphet.mol.go.th

Facebook : สนง.แรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร 
                   : สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

E-mail : kamphaengphet@mol.mail.go.th

G-mail : kamphaengphetlabour@gmail.com

TOP