Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์

0-5570-5028-9

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
                  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
                  จังหวัดกำแพงเพชร 62000

    โทรศัพท์ 0-5570-5028-9
                   โทรสาร 0-5570-5028
                   สื่อสาร มท. 16150

  Facebook : สนง.แรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร 
                                     : สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

E-mail : saraban_kamphaengphet@mol.mail.go.th

                kamphaengphetlabour@gmail.com

 

 

TOP