Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์

066-1140080

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

    ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
                     ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
                     จังหวัดกำแพงเพชร 62000

    โทรศัพท์ 0-5570-5028-9
                     โทรสาร 0-5570-5028
                     สื่อสาร มท. 16150

  Facebook : สนง.แรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร 
                                       : สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

   E-mail : saraban_kamphaengphet@mol.mail.go.th
                                  : kamphaengphet@mol.mail.go.th

 

TOP