Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

📣📣รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 15 “ตำแหน่ง คนงานภาคเกษตร”!!!!..

pll_content_description

TOP