Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ สนง.แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

TOP