Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สรจ.กำแพงเพชร จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

pll_content_description

TOP