Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP