Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

TOP