Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกครือข่ายกองทุนแม่ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

pll_content_description

TOP