Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยการรับสมัครและเสนอชื่อสำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. ถึง 25 มิ-ย 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

pll_content_description

DOC053122-05312022131643

TOP