Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้ฐานท (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรองรับคุณภาพข้อมูล

pll_content_description

TOP