สรจ.กำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 3