สรจ.กำแพงเพชร ร่วมออกตรวจตามแผนบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐