ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

*๐* ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร *๐*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

                       

      อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

      กฎหมายแรงงาน                               

                                                    

     เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแรงงาน

     (หน่วยงานภายนอก) 

           ธนาคาแห่งประเทศไทย

           ตลาดงานคนพิการ

          ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม      

            (สายงานแรงงาน)                          

 

          

                  

      ดัชนีราคาผู้บริโภค

      ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

      สถานการณ์แรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

      ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ 

      ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

      ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน

      E-Labour บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     

 

 

แบนเนอร์ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด