ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

 

 

        ยินดีรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ทั้งหมด 7 หลักสูตร

ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร