แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงาน ชม ชิม ช็อป ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

                 เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายธนกร  ชัยแสวง  แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงาน ชม.ชิม.ช็อป มหกรรมการแสดงสินค้า OTOP กำแพงเพชร ณ ชั้น ๔ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุรพล  วาณิชเสนี  เป็นประธานเปิดงาน