Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

นโยบายรัฐบาล

กฏหมายน่ารู้ ก่อนเข้าสู่ประตูวิวาห์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ผมทำเพื่อประเทศชาติ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง