ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ 0-5570-5028-9

โทรสาร   0-5570-5028

สื่อสาร มท. 16150

IP Phone :  69620

http://kamphaengphet.mol.go.th

E-mail : kamphaeng@mol.mail.go.th

G-mail : kamphaengphetlabour@gmail.com